CONTACT

XZENT: VERSPREIDING WERELDWIJD


ACR AG
Braendli + Voegeli
Bohrturmweg 1
5330 Bad Zurzach
Zwitserland


Regie: Roland Brändli

Ust.-Id. DE142827494
CH-Mwst.Id. 110209
D-St.Nr. 0940006502

© XZENT is een wereldwijd geregistreerd handelsmerk

Telefoon (+41) (0) 56 269 64 64
Telefoon (+31) (0) 88 101 31 65
Telefax (+41) (0) 56 269 64 65Mail: acr-info@acr.eu        Mail: info@edr-dealers.nl


2016 · © ACR AG

GEBRUIKSVOORWAARDEN


Wij willen u op onze websites volledige, correcte en up-to-date informatie geven. Zou er toch een fout op staan, zijn wij hiervoor niet aansprakelijk , tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe internet sites. Dit geldt met name voor de gerapporteerde links op deze website naar andere websites waarover wij geen controle hebben.

Voor een optimaal gebruik van onze website hebt u Adobe Acrobat Reader nodig.


PRIVACYBELEID


XZENT verwerkt persoonsgegevens die worden verzameld wanneer u deze website bezoekt met inachtneming van de wetgeving inzake gegevensbescherming. De gebruiksgegevens, verzameld door onze webserver, wanneer u onze websites bezoekt, zoals datum en tijd van uw bezoek zal geëvalueerd worden voor statistische doeleinden, er wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen. Openbaarmaking aan derden vindt niet plaats. Daarnaast worden persoonlijke gegevens alleen opgeslagen en verwerkt als, tenzij anders bepaald door u, het noodzakelijk is om aan uw verzoek te voldoen.

Uw persoonlijke gegevens worden nooit verzameld zonder uw toestemming. Of u uw gegevens wilt geven, is alleen alleen uw beslissing.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet worden doorgegeven aan derden.